Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.dyvers.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie 

We streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dyvers niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De voedingsinformatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging voor een specifiek voedingsadvies.  

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dyvers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.  

E-mail 

Dyvers garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dyvers te corresponderen, accepteer je dit risico.  

Intellectuele eigendomsrecht 

Alle publicaties en uitingen van Dyvers zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Dyvers daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.  

brokjes_0003_Scherm­afbeelding-2023-03-02-om-15.00.30
brokjes 0001 Scherm­afbeelding 2023 03 02 om 15.01.10